Biuletyn Instytutu Spawalnictwa miesięcznik

1

 

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa (BIS) ukazuje się od 1957 roku. Cieszy się zainteresowaniem szerokiego grona specjalistów związanych z inżynierią spajania, zarówno naukowców, jak i praktyków.

W Biuletynie Instytutu Spawalnictwa publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły naukowe i techniczne z dziedziny spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Na łamach BIS znajdują się również informacje o:

• nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych,
• problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich,
• wydarzeniach z życia firm działających w dziedzinie spawalnictwa,
• nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa według zasad Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej,
• konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych,
• nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Równolegle z wersją papierową ukazuje się elektroniczna wersja Biuletynu - „e-BIS” (bulletin.is.gliwice.pl). Zawiera ona tłumaczone na język angielski artykuły o charakterze naukowym. Biuletyn jest czasopismem punktowanym przez MNiSW. Wszystkie artykuły w e-Biuletynie oznaczone są cyfrowym identyfikatorem DOI.

 

Zainteresowanych tematyką spajania zachęcamy do prenumeraty Biuletynu.