63 Konferencja Spawalnicza

Logowanie Rejestracja

Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych kwartalnik

spajanie


Jest to kwartalnik poświęcony technologiom łączenia nierozłącznego i procesom pokrewnym, tj. spawaniu, zgrzewaniu, klejeniu metali i tworzyw, napylaniu i napawaniu regeneracyjnym, lutowaniu metali i kompozytów, cięciu termicznym, technikom gazowym stosowanych w spawalnictwie itp. Zawiera również informacje o nowatorskich metodach badawczych połączeń, obowiązujących normach, nowych urządzeniach i możliwościach ich zastosowania, a także o podstawowych zjawiskach występujących w czasie procesów łączenia nierozłącznego metali i tworzyw. Ponadto prezentowane są zagadnienia związane z automatyzacją procesów wytwórczych, wykorzystywanych w technologiach łączenia metali i tworzyw, zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, badania mechaniczne i nieniszczące oraz problemy szkoleń spawalniczych. Kwartalnik Spajanie stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń technicznych przedstawicieli przemysłu oraz źródło fachowej wiedzy.

Odbiorcy (grupa docelowa):
Są to firmy, które w swoją strategię wpisały innowacyjność oraz w działalności wykorzystują technologie łączenia metali lub tworzyw sztucznych. Odbiorcami są praktycy szukający informacji o nowościach technik łączenia, projektanci instalacji, technolodzy, warsztaty produkcyjne, dystrybutorzy i producenci materiałów, sprzętu i osprzętu do zgrzewania, spawania, lutowania, klejenia, napawania itd., jak i użytkownicy ww. technologii. Ponadto placówki naukowo-badawcze, instytucje badawczo-wdrożeniowe oraz uczelnie.

Promocja:
Uczestniczymy w najważniejszych imprezach branżowych takich jak: targi, sympozja, konferencje, seminaria, często sprawując patronat medialny.

Dystrybucja:
- kolportaż podczas imprez branżowych takich jak: targi, sympozja, konferencje czy seminaria,
- prenumerata w redakcji,
- prenumerata u kolporterów: RUCH S.A., KOLPORTER S.A., GARMOND PRESS S.A. i SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Współpracujemy z: