logom

Logowanie Rejestracja

MM Magazyn Przemysłowy miesięcznik

magazyn-przemyslowy


MM Magazyn Przemysłowy to publikacja typu business to business prezentująca zagadnienia techniczne z kluczowych dziedzin przemysłu. Czasopismo interdyscyplinarne, upowszechniające najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie techniki i technologii oraz prezentujące znaczące inwestycje w przemyśle i gospodarce. Forum wymiany informacji pomiędzy wielkimi korporacjami międzynarodowymi, stymulującymi rozwój wielu gałęzi przemysłu, i polskimi firmami.

Współpracujemy z: