Badania materiałów i złączy spawanych

Przed tobą 10 pytań. Na każde pytanie masz 30 sekund!

05:00

1. Za pomocą próby rozciągania określa się następujące parametry:

KCV, A, Z, Rm

A, Z, Re, HV

Re, Rm, A, Z

Re, Rm, A, IIC

2. Czy przez pojęcie: wydłużenie procentowe całkowite przy rozerwaniu At=A10 rozumiemy

Wydłużenie przy początkowej długości pomiarowej równej 5 krotnej średnicy próbki

Wydłużenie przy początkowej długości pomiarowej równej 10 krotnej średnicy próbki

Wydłużenie przy początkowej długości pomiarowej równej 2,5 krotnej średnicy próbki

Wydłużenie przy początkowej długości pomiarowej równej 100 krotnej średnicy próbki

3. Jeżeli przeprowadzamy statyczną próbę rozciągania, to wykonujemy ją:

Do chwili osiągnięcia granicy plastyczności materiału rozciąganego

Do chwili osiągnięcia największej siły rozciągającej

Do momentu zerwania próbki

Przerywamy w dowolnej chwili

4. Próba udarności polega na:

Rozciągnięciu próbki udarnościowej

Złamaniu próbki udarnościowej dwoma uderzeniami młota

Zgięciu próbki udarnościowej

Złamaniu próbki udarnościowej jednym uderzeniem młota Charp’y

5. Charakterystyczne wymiary próbki udarnościowej o przekroju normalnym to (w mm):

5,0x10x55

7,5x10x55

10x10x55

12x10x55

6. Kryterium oceny plastyczności złącza w trakcie próby zginania jest uzyskanie:

określonego kąta zgięcia 120°

określonego przewężenia

odpowiedniej siły rozciągającej

odpowiedniej wytrzymałości na zginanie

7. W trakcie prowadzenia próby udarności określa się skłonność materiału do kruchego pękania. Czynnikami które sprzyjają kruchemu pękaniu są:

Wysoka temp. eksploatacji

Niska temperatura eksploatacji

Występowanie ostrego karbu

Drobnoziarnista struktura

8. Badania własności mechanicznych znajdują następujące zastosowania:

W kontroli materiałów dodatkowych do spajania

Do oceny wizualnej połączeń

W kontroli złączy kwalifikacyjnych spawaczy

Do oceny klasy wadliwości połączeń

9. Do podstawowych badań niszczących stosowanych przy ocenie własności mechanicznych należą:

Próba statycznego rozciągania

Próba udarności

Próba ścinania

Próba tłoczności Erichsena

10. W trakcie próby rozciągania złączy spajanych wyznaczmy:

Re, Rm

Rm, A

Rm, Z

Rm

User Details