Oznaczenia i numery procesów spawalniczych

Przed tobą 10 pytań. Na każde pytanie masz 30 sekund!

05:00

1. Spawanie gazowe acetylenowo - tlenowe ma symbol?

2. Jakim symbolem oznacza się spawanie łukowe elektrodą nietopliwą?

3. Spawanie laserowe ma symbol?

4. Spawanie łukowe elektrodą topliwą ma symbol?

5. Do jakiej metody spawania używany jest czysty argon?

6. Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego ma symbol?

7. Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego oznaczone jest symbolem:

8. Spawanie łukiem krytym pojedynczym drutem elektrodowym ma symbol:

9. Lutowanie twarde ma symbol?

10. Zgrzewanie punktowe ma symbol?

User Details

How many eyes does a typical person have (e.g: 4)?