Oznaczenie egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Przed tobą 10 pytań. Na każde pytanie masz 30 sekund!

05:00

1. Które oznaczenie informuje o wykonaniu złącza egzaminacyjnego w pozycji podolnej:

2. W oznaczeniu egzaminu litera " T " oznacza:

3. Które oznaczenie informuje o wykonaniu złącza egzaminacyjnego w pozycji pułapowej:

4. Oznaczenie materiału dodatkowego/stopiwa zapisujemy literami:

5. Oznaczenie " FM1 " mówi nam o:

Ważności uprawnień

Grupie materiałowej dla spoiw

Ocenie egzaminu

Grubości materiału

6. Spoinę czołową oznaczamy skrótem:

CW

TW

BW

FM

7. Spawanie bez podkładki oznaczamy skrótem:

bp

nb

ml

ss

8. Egzamin kwalifikacyjny spawacza dla stali przeprowadzany jest według normy:

PN-EN 5817

PN-EN ISO 9606-1

PN-EN 3834

PN-EN 6520

9. Który numer oznacza proces/metodę spawania?

135

138

111

141

10. Którą literą oznacza się drut lity lub pręt?

Q

W

S

R

User Details

How many eyes does a typical person have (e.g: 4)?