Oprzyrządowania pomocnicze

Przed tobą 10 pytań. Na każde pytanie masz 30 sekund!

05:00

1. Elementy mocujące są stosowane do:

Ustawienia spawanych elementów w przyrządach

Podtrzymywania części spawanych podczas procesu spawania

Dociśnięcie części spawanych do baz ustalających

Ograniczenie występowania odkształceń spawalniczych

2. Przewody spawalnicze prądowe (tzw. masowe) w półautomatach spawalniczych do spawania metodami MIG i MAG są zakończone:

Gniazdem do przyłączy wtykowych

Wtykiem szybkozłącznym typu Dinze

Klamrą zaciskową

Końcówką miedzianą z otworem

3. Bazy ustalające odchylne:

Ułatwiają wyjęcie pospawanego elementu z przyrządu

Nie powinny być stosowane

Mają niewielki wpływ na jakość

4. Zbieraki niezużytego topnika stanowią wyposażenie stanowiska do spawania:

Ręcznego

Łukiem krytym

Półautomatycznego metodą MIG

Metodą TIG

5. Stoły spawalnicze elektromagnetyczne mocujące elementy stosuje się do spawania:

Belek dwuteowych

Ram przestrzennych korpusów

Doczołowego blach

Płaszczy zbiorników

6. Elementy występujące w przyrządach do spawania mogą być:

tylko śrubowe

tylko dźwigniowe

tylko mimośrodowe

wszystkie w zależności od rozwiązania konstrukcji oprzyrządowania

7. Bazy ustalające stałe:

Wpływają na jednakowe ustawienie luźnych elementów konstrukcji

Mają wpływ na zapewnienie powtarzalności elementów spawanych

Nie mają wpływu na ustalenie elementów względem siebie

Mają niewielki wpływ

8. Wentylację na stanowiskach spawalniczych stosuje się do:

Odciągnięcia dymów ze stanowiska spawalniczego

Zapewnienia czystości w miejscu spawania

Odciągnięcia dymów i pyłów spawalniczych

Lepszego zabezpieczenia jeziorka

9. Wyposażenie pomocnicze stanowisk spawalniczych to:

Tylko rękawice spawalnicze ochronne

Tylko maski spawalnicze

Tylko urządzenia dodatkowe

Środki ochrony osobistej spawaczy, oraz urządzenia dodatkowe wyposażenia stanowisk

10. Do środków ochrony osobistej spawacza zaliczamy:

Tylko rękawice spawalnicze ochronne

Tylko maski spawalnicze

Fartuch spawalnicze i kombinezony

Wszystkie wymienione wcześniej środki

User Details

How many eyes does a typical person have (e.g: 4)?