Podstawy projektowania złączy spawanych

Przed tobą 10 pytań. Na każde pytanie masz 30 sekund!

05:00

1. W jakich jednostkach wyrażona jest gęstość:

kN

kg/mm3, kg/cm3

mm3

kG

2. Czym charakteryzuje się obciążenie skupione:

Oddziaływaniem na element na określonym odcinku

Oddziaływaniem punktowym na element

Wprowadzeniem momentu skupionego

Dużymi wartościami

3. Jakie wielkości określają wektor:

Wartość (długość), kierunek, zwrot

Wartość

Kierunek

Zwrotem

4. Ile niutonów posiada jeden kiloniuton:

3

10

100

1000

5. Co to są obciążenia eksploatacyjne:

Obciążenia od ciężaru własnego

Wszystkie obciążenia z wyjątkiem własnego ciężaru

Obciążenia od przeciążeń

Obciążenia śniegiem

6. Jaka jest zależność pomiędzy masą a siłą ciężkości:

G=mg

E=mc2

Nie ma takiej zależności

G=m2c

7. W jakich jednostkach jest wyrażona siła ciężkości:

J (dżul)

kNm

N, kN, MN

s

8. Czym zdefiniowany jest wektor w prostokątnym układzie współrzędnych:

Zwrotem

Współrzędnymi początku i końca wektora

Kierunkiem na płaszczyźnie

Kątem między osiami współrzędnych

9. Co to jest ciężar własny elementu:

Iloczyn objętości, gęstości i przyspieszenia ziemskiego

Iloczyn objętości i przyspieszenia ziemskiego

Masa elementu podzielona przez przyspieszenie ziemskie

Iloczyn długości elementu i gęstości

10. Ile wynosi przyspieszenie ziemskie:

100 m/s2

9,81m/s2

3,14 m/s2

2 m/s2

User Details

How many legs on a typical dog? (e.g: 5)