Słownik pojęć spawalniczych:

Cięcie termiczne w osłonie wodnej

cięcie, w którym ze względów technologicznych lub prewencyjnych przedmiot rozcinany lub strefa cięcia jest odizolowana co najmniej częściowo od otoczenia kurtyną wody lub mgły wodnej, względnie umieszczona jest bezpośrednio pod lustrem wody

Zobacz inne definicje używane w spawalnictwie: