Słownik pojęć spawalniczych:

Spawanie elektrożużlowe

spawanie w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, w którym ciepło niezbędne do wytworzenia spoiny uzyskuje się w warstwie ciekłego żużla stopionego i przegrzewanego przepływającym przez niego prądem. Jeziorko ciekłego żużla i stopiwa obejmujące cały przekrój szczeliny między łączonymi brzegami jest ograniczone odpowiednimi nakładkami formującymi powierzchnię lica spoiny

Zobacz inne definicje używane w spawalnictwie: