Słownik pojęć spawalniczych:

Technologiczna karta złącza spawanego

dokument określający koszty przygotowania styku, pozycje spoiny i parametry jej wykonania, charakterystykę spoiw, przy użyciu których spoina powinna być wykonana, oraz zakres operacji uzupełniających (podgrzewanie, wyżarzanie, obróbka lica itp.)

Zobacz inne definicje używane w spawalnictwie: