Słownik pojęć spawalniczych:

Perlit

składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący euktoidalną mieszaniną ferrytu i cementytu o budowie płytkowej; w warunkach równowagi zawartość węgla wynosi 0,77%; perlit powstaje w wyniku eutektoidalnej przemiany austenitu podczas chłodzenia w temperaturze 727°C stopów o zawartości węgla 0,022-4,3%

Zobacz inne definicje używane w spawalnictwie: