logo

Logowanie Rejestracja

Słownik pojęć spawalniczych:

Atmosfera (atm)

Jednostka ciśnienia równa 101 325 paskalom (760 mmHg). Rzeczywiste ciśnienie atmosferyczne fluktuuje wokół tej wartości. Jednostki używa się zwykle do określania ciśnień dużo większych od normalnego ciśnienia atmosferycznego, np. w wysokociśnieniowych procesach chemicznych.

Współpracujemy z: