Słownik pojęć spawalniczych:

Amper

Oznaczenie [A] Jednostka natężenia prądu elektrycznego w układzie SI. Jest to natężenie stałego prądu elektrycznego, który – płynąc w dwóch równoległych, nieskończenie długich, prostoliniowych przewodach o znikomo małym, kołowym przekroju, umieszczonych w próżni w odległości jednego metra jeden od drugiego – wywołałby powstanie między tymi przewodnikami siły Ampère'a (patrz prawo Ampère'a) równej 2 × 10–7 N na każdy metr długości. Definicją tą zastąpiono poprzednio używany tzw. amper międzynarodowy, zdefiniowany jako prąd potrzebny do otrzymania 0,00111800 grama srebra z roztworu azotanu srebra w ciągu 1 sekundy. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska André Marie Ampère'a (1775–1836).

Zobacz inne definicje używane w spawalnictwie: