Słownik pojęć spawalniczych:

Decybel

Jednostka używana do porównywania dwóch poziomów natężenia, na ogół stosowana do sygnałów dźwiękowych lub elektrycznych. Choć decybel jest jedną dziesiątą bela, to właśnie decybel, a nie bel jest powszechnie używany. Dwa poziomy natężenia P oraz P0 różnią się o n decybeli, jeżeli n = 10log10P/P0. Jeśli mierzy się poziom natężenia dźwięku P, to P0 jest poziomem odniesienia, za który zwykle przyjmuje się natężenie dźwięku o tej samej częstości na granicy słyszalności. Skala logarytmiczna jest wygodna, ponieważ ucho ludzkie reaguje na dźwięki w zakresie od 1 (ledwie słyszalne) do 1012 (zaczynające sprawiać ból), a jeden decybel, reprezentujący wzrost o około 26%, jest w przybliżeniu najmniejszą zmianą, jaką może rozróżnić ucho.

Zobacz inne definicje używane w spawalnictwie: