Słownik pojęć spawalniczych:

Doba

Czas, w jakim Ziemia wykonuje pełny obrót wokół własnej osi. Doba średnia słoneczna jest przedziałem czasu pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez południk niebieski. Jej długość, wynosząca 24 godziny i rozumiana potocznie jako doba, jest średnią w roku wartością doby słonecznej. Doba gwiazdowa jest mierzona względem gwiazd i jest o 4,09 minuty krótsza od doby średniej słonecznej w wyniku nałożenia ruchu orbitalnego Ziemi na jej ruch obrotowy

Zobacz inne definicje używane w spawalnictwie: