Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych książka drukowana

metaloznawstwo-opisowe-stopow-metali-niezelaznych

Leszek A. Dobrzański

Rok wydania: 2008

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

ISBN: 9788373355026

W książce porównano podstawowe własności oraz światowe zużycie metali nieżelaznych. Opisano metale lekkie i ich stopy, metale ciężki i ich stopy, metale szlachetne i metale trudnotopliwe. Stopy metali przedstawiono na podstawie nowo wprowadzonych norm PN-EN, co czyni książkę najbardziej aktualnym podręcznikiem w tym zakresie w Polsce. W książce przedstawiono również informacje o licznych innych metalach i stopach, w tym metalach alkalicznych i ziem alkalicznych, a także metalach rzadkich, spoiwach specjalnych do lutowania oraz o metalach nieżelaznych stosunkowo rzadko prezentowanych w innych podręcznikach.

SPIS TREŚCI:

 • 1. Wprowadzenie 7
 • 2. Ogólna charakterystyka metali nieżelaznych i ich stopów 14
  • 2.1. Metale jako grupa pierwiastków chemicznych 14
  • 2.2. Własności i zużycie metali nieżelaznych 20
  • 2.3. Klasyfikacja metali nieżelaznych i ich stopów 36
 • 3. Metale lekkie i ich stopy 39
  • 3.1. Ogólna charakterystyka metali lekkich 39
  • 3.2. Aluminium i jego stopy 40
  • 3.3. Tytan i jego stopy 74
  • 3.4. Beryl i jego stopy 86
  • 3.5. Magnez i jego stopy 88
 • 4. Metale ciężkie i ich stopy 96
  • 4.1. Ogólna charakterystyka metali ciężkich 96
  • 4.2. Miedź i jej stopy 98
  • 4.3. Cynk i jego stopy 133
  • 4.4. Ołów i cyna oraz ich stopy 136
  • 4.5. Nikiel i jego stopy 144
  • 4.6. Kobalt i jego stopy 158
  • 4.7. Cyrkon i hafn oraz ich stopy 163
  • 4.8. Kadm i jego stopy 172
  • 4.9. Ind i bizmut oraz ich stopy 173
 • 5. Metale trudno topliwe i szlachetne oraz i ich stopy 184
  • 5.1. Ogólna charakterystyka metali trudno topliwych 184
  • 5.2. Ogólna charakterystyka metali szlachetnych i ich stopów 190

5.3. Niob i jego stopy 197
5.4. Tantal i jego stopy 199
5.5. Molibden i jego stopy 201
5.6. Wolfram i jego stopy 202
5.7. Ren i jego stopy 203
5.8. Złoto i jego stopy 205
5.9. Srebro i jego stopy 209
5.10. Platyna i jej stopy 212
5.11. Pallad i jego stopy 217
5.12. Pozostałe metale szlachetne 220

6. Metale alkaliczne, rzadkie i pozostałe metale nieżelazne oraz niektóre półmetale 223
6.1. Ogólna charakterystyka metali alkalicznych i ziem alkalicznych 223
6.2. Ogólna charakterystyka metali rzadkich i ziem rzadkich 223
6.3. Ogólna charakterystyka aktynowców naturalnych 230
6.4. Ogólna charakterystyka aktynowców transplutonowych 231
6.5. Ogólna charakterystyka pozostałych metali nieżelaznych i niektórych półmetali 233
6.6. Przegląd metali alkalicznych 235
6.7. Przegląd metali ziem alkalicznych 238
6.8. Przegląd aktynowców naturalnych 241
6.9. Uran i jego stopy 243
6.10. Przegląd pozostałych metali nieżelaznych i wybranych półmetali 251

7. Materiały z udziałem metali nieżelaznych do specjalnych zastosowań 261
7.1. Materiały spiekane z udziałem metali nieżelaznych 261
7.2. Spiekane materiały narzędziowe z udziałem metali nieżelaznych 265
7.3. Stopy metali nieżelaznych o składzie faz międzymetalicznych lub o małej rozszerzalności cieplnej 289
7.4. Materiały amorficzne i nanostrukturalne na bazie metali nieżelaznych 293
7.5. Wysokoporowate materiały na bazie metali nieżelaznych 306
7.6. Metale nieżelazne i ich stopy o szczególnych własnościach elektrycznych 310
7.7. Metale nieżelazne i ich stopy o szczególnych własnościach magnetycznych 350
7.8. Inżynierskie materiały inteligentne na bazie metali nieżelaznych 364
7.9. Materiały kompozytowe z udziałem metali nieżelaznych 374
7.10. Stopy metali nieżelaznych jako materiały biomedyczne 401
7.11. Stopy metali nieżelaznych stosowane w protetyce stomatologicznej 406

8. Instrukcje i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych 434
8.1. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych 434
8.2. Zdjęcia struktury stopów metali nieżelaznych i materiałów inżynierskich z ich udziałem 450

9. Literatura uzupełniająca 461

10. Skorowidze 465
10.1. Skorowidz nazwisk 465
10.2. Skorowidz norm 469
10.3. Skorowidz rzeczowy 475