Kompleksowy nadzór nad procedurą uznania technologii spawania wg serii norm PN-EN ISO 15614 lub innych przepisów np. towarzystw klasyfikacyjnych, łącznie z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,

Kompleksowy nadzór nad procedurą uznania technologii spawania wg serii norm PN-EN ISO 15614 lub innych przepisów np. towarzystw klasyfikacyjnych, łącznie z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,

Spawanie i zgrzewanie, jako procesy specjalne w systemach zapewnienia jakości, wymagają stosowania instrukcji technologicznych (WPS).

 

Instrukcje te powinny być sprawdzone i kwalifikowane przez niezależną instytucję poprzez badanie technologii, czyli wykonanie i zbadanie złączy próbnych.

Uzyskanie Protokołów WPQR/BPAR potwierdza kwalifikacje wytwórcy w zakresie technologii spawalniczych i zwiększa jego konkurencyjność, pozwala również na spełnienie wymagań wielu norm i przepisów w tym zakresie.

Kwalifikowanie (uznanie) technologii spawania to:

  • potwierdzenie przez trzecią, niezależną stronę, poprawności opracowanej i stosowanej w przedsiębiorstwie technologii spawalniczej;
  • udokumentowaną zdolność przedsiębiorstwa do wykonywania produkcji spawalniczej na poziomie wymaganym przez towarzystwa klasyfikacyjne i organizacje nadzoru lub bezpośrednio przez klienta,
  • Dysponowanie kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawalniczymi:
  • stanowi niezbędny warunek realizacji odpowiedzialnych konstrukcji spajanych,
  • jest wymagane przez serię norm PN-EN ISO 3834, jako jeden z warunków uzyskania certyfikatu systemu jakości w produkcji spawalniczej;
  • daje pewność uzyskania złączy spawanych (zgrzewanych lub lutowanych) o prawidłowej wymaganej jakości, sprawdzonej podczas wcześniejszego badania technologii;
  • obniża koszty produkcji poprzez eliminację dodatkowych badań i doraźnych ekspertyz w trakcie produkcji;
  • ułatwia procedury przekazywania klientowi konstrukcji i wyrobów spawanych/zgrzewanych/lutowanych;
  • stanowi poważny atut przy ubieganiu się o kontrakty na wykonywanie różnych konstrukcji spawanych/zgrzewanych/lutowanych;
  • umożliwia szybsze przystąpienie do prac spawalniczych i dotrzymanie terminów kontraktu.