Bezpieczna praca spawacza Bezpieczna praca spawacza

III Konferencja Bezpieczna Praca Spawacza - 22 kwietnia 2015r., Katowice

Stawiamy na praktyczne rozwiązania, które można zastosować przy stanowiskach spawalniczych w różnych miejscach pracy. Podczas konferencji prelegenci przedstawią case studies: przykłady wdrożeń, nowych rozwiązań, zarządzania sytuacjami nietypowymi w zakładzie pracy.

TEMATYKA KONFERENCJI :

 • System informacji o pracach spawalniczych na terenie zakładu – tablice informacyjne, system sygnalizacji, plan ewakuacji, mapa zakładu z pozwoleniami na prace i inne
 • Zabezpieczenie miejsca spawania i odpowiednia organizacja na stanowisku pracy
 • Organizacja "przenośnych" stanowisk spawalniczych
 • Zewnętrzne źródła ciepła a odporność odzieży ochronnej
 • Substancja łatwopalna a spawanie – bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych
 • Bezpieczeństwo pracy przy spawaniu laserowym
 • Szkolenia z profilaktyki przeciwpożarowej dla spawaczy
 • Środki ochrony indywidualnej spawacza – praktyczna wiedza
 • Gazy i pyły wydzielane podczas spawania
 • Wpływ gazów osłonowych przy spawaniu i lutospawaniu
 • Bezpieczeństwo pracy przepalaczy – stanowiska pracy w narażeniu na czynniki atmosferyczne

 

Wydarzenie jest skierowane do:

 • inspektorów BHP
 • społecznych inspektorów pracy
 • głównych inżynierów spawalnictwa
 • mistrzów zmian
 • kierowników produkcji
 • głównych spawalników

 

Podczas konferencji wystąpią:

DR INŻ. JOLANTA MATUSIAK

Adiunkt, kierownik Laboratorium Inżynierii Środowiska w Instytucie Spawalnictwa, posiada 25-letnie doświadczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie inżynierii środowiska pracy w spawalnictwie. Opublikowała ponad 60 artykułów w czasopismach i 50 referatów na konferencjach i seminariach tematycznych, pracuje nad projektami naukowo-badawcze własnymi, krajowymi i międzynarodowymi, wykonuje też prace badawcze dla przemysłu. Razem z MGR INŻ. JOANNĄ WYCIŚLIK, asystentem w Zakładzie Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska Instytutu Spawalnictwa, która prowadzi prace badawcze w zakresie zagrożeń zdrowia i środowiska pracy przy procesach spawalniczych przedstawi temat: emisja dymów spawalniczych do środowiska pracy. Wpływ gazów osłonowych na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu różnych materiałów konstrukcyjnych.

PROF. DR HAB. INŻ. BOHDAN MOCHNACKI

Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach doktoryzował się, a następnie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Był m.in. Dyrektorem Instytutu Mechaniki Teoretycznej, dziekanem i prodziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Od 2012 roku pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, jest kierownikiem Katedry Matematyki i Informatyki. Specjalizuje się w komputerowym modelowaniu różnorodnych procesów fizycznych, przede wszystkim związanych z przepływem ciepła. Podczas konferencji przybliży temat oparzeń, odzieży chroniącej przed temperaturą i wpływem zewnętrznych źródeł ciepła na tkankę skórną.

ADAM ORŁOWSKI

Dyrektor produktu Mat Ergonomicznych w Grupie Rywal-RHC. Od dwóch lat wprowadza i promuje rozwiązania dotyczące: łatwego zwiększenia produktywności i ograniczenia kosztów. Edukuje, doradza w wyborze rozwiązań oraz projektuje stanowiska pracy. Podczas konferencji przedstawi temat: Ergonomiczna mata spawalnicza - wiele korzyści!

PAWEŁ WODONOS

To skuteczny manager handlu krajowego działający w obszarze BHP i środków ochrony indywidualnej. W firmie ROBOD S.A. od 10 lat z sukcesem projektuje i wdraża systemy poprawy bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju. Sukcesy zawodowe buduje w oparciu o zdobyte doświadczeni i relacje z klientem. Słuchaczom przybliży temat optymalizacji doboru środków ochrony indywidualnej dla spawacza.

RAFAŁ BIAŁY

Kierownik ds. BHP i ppoż. w firmie Centrozłom , dbał o bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach w Polsce i zagranicą. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie i wyjątkowe wyniki w obniżaniu wypadkowości, jest specjalistą z zakresu stosowania nowoczesnych rozwiązań budujących bezpieczeństwo pracy w nawiązaniu do systemów zarządzania (PDCA, 5S, stały monitoring bezpieczeństwa, analiza zdarzeń okołowypadkowych – w praktyce). Podczas konferencji podzieli się doświadczeniem z zapewnienia bezpieczeństwa przepalaczom, pracującym w trudnych warunkach atmosferycznych.

RYSZARD STANKIEWICZ

Z wykształcenia inżynier, od 1980 r. związany z przemysłem łożyskowym. Od ponad dziesięciu lat pracuje jako Społeczny Inspektor Pracy w firmie Timken Polska. Ukończył kierunek BHP na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Interesuje się spawalnictwem, BHP i pożarnictwem. Podczas konferencji będzie mówił m.in. o szkoleniach z profilaktyki przeciwpożarowej dla spawaczy, organizacji stanowisk spawalniczych „przenośnych”, dobrej komunikacji standardów BHP dla spawalników.

DR INŻ. DAMIAN HADRYŚ

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Wydziału Nauk Technicznych oraz Kierownik Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Jako autor i współautor opublikował około 45 publikacji oraz uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W swojej pracy naukowej zajmuje się techniką mikrojetową w spawalnictwie, a wśród jego zainteresowań są: techniczne bezpieczeństwo pracy, zagrożenia fizyczne w środowisku pracy oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo w eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych. W takcie wykładu skoncentruje się na bezpieczeństwie pracy przy spawaniu laserowym. Spawanie laserowe jest jedną z nowoczesnych metod spawania. Spawanie laserowe polega na stapianiu materiału spawanego wiązką promieni laserowych, a sam proces prowadzi się w osłonie gazu obojętnego lub bez niej. Ponadto, jest ono stosowane w tak zwanym spawaniu hybrydowym - w połączeniu ze spawaniem łukowym elektrodą topliwą.

PATRYK NOWICKI

Od 11 lat pracuje w branży PPE. Aktualnie jest przedstawicielem producenta rozwiązań technicznych chroniących dłonie firmy ROSTAING, która oferuje swoim klientom wiedzę i doświadczenie zebrane na przestrzeni ponad 200 lat swojej działalności. Założeniem jego działalności jest dotarcie do jak największej ilości odbiorców i wsparcie ich w szukaniu rozwiązań dotyczących ochrony dłoni. Podczas konferencji opowie o odpowiednim doborze ochrony dłoni na stanowisku spawacza.