PODZIAŁ METOD SPAJANIA ( WEDŁUG METODY ŁĄCZENIA MATERIAŁÓW ) PODZIAŁ METOD SPAJANIA ( WEDŁUG METODY ŁĄCZENIA MATERIAŁÓW )

Podział metod spajania

sp1-2

PODZIAŁ METOD SPAWANIA ( WEDŁUG CECH ENERGETYCZNYCH PROCESU)

sp1-3

PODZIAŁ METOD ZGRZEWANIA ( WEDŁUG ZJAWISK FIZYCZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA PROCESU ZGRZEWANIA)

sp1-4

PODZIAŁ METOD LUTOWANIA ( WEDŁUG ŹRÓDŁA CIEPŁA)

sp1-5

PROCESY POKREWNE SPAJANIU